หม่อมไฉไล

“เครื่องถนิมพิมพาภรณ์” งดงามคู่พระบารมี บรมราชินีนาถแห่งแผ่นดิน

“เครื่องถนิมพิมพาภรณ์”หรือเรียกกันภาษาชาวบ้านว่า “เครื่องประดับ” นั้น เป็นสิ่งที่แสดงถึงเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ความเวอร์วังอลังการ ความรวยทรัพย์รวยสมบัติของประเท...