Qurator 2nd Anniversary

นำเสนอความแปลกใหม่ให้สาวกคนรักแฟชั่น ด้วยการเนรมิตพื้นที่บริเวณคูเรเตอร์ช็อปปิ้งสเปซให้กลายเป็น ‘Qurator Club Night’